ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดชุมพร

ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดชุมพร

ค้นพบ 2 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-88.40
ที่ตั้ง : ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-43.70
ที่ตั้ง : บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพรอำเภอในจังหวัดชุมพร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดชุมพร เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดชุมพร ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดชุมพร ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดชุมพร