ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดชุมพร

งดแสดงราคา
ขายขายที่ดินว่างเปล่า สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดชุมพร

ค้นพบ 7 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 838,000
ขนาด : 0-0-65.70
ที่ตั้ง : ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 1,590,000
ขนาด : 0-0-53.00
ที่ตั้ง : ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 2,000,000
ขนาด : 2-2-85.80
ที่ตั้ง : นาโพธิ์ สวี ชุมพร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 3,271,000
ขนาด : 1-0-8.80
ที่ตั้ง : ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 7,392,000
ขนาด : 6-0-64.00
ที่ตั้ง : ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 20,000,000
ขนาด : 7-2-91.00
ที่ตั้ง : วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 42,000,000
ขนาด : 8-1-1.00
ที่ตั้ง : ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพรอำเภอในจังหวัดชุมพร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


ที่ดินว่างเปล่าหลุดจำนอง ที่ดินว่างเปล่าธนาคารยึด จังหวัดชุมพร เช็คที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดชุมพร ค้นหาที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร จังหวัดชุมพร ขายที่ดินว่างเปล่าติดธนาคาร ประกาศขายที่ดินว่างเปล่ากรมบังคับคดี จังหวัดชุมพร