ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดชุมพร

งดแสดงราคา
ขายขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร อำเภอสวี ในจังหวัดชุมพร

ค้นพบ 7 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,000,000
ขนาด : 1-1-80.00
ที่ตั้ง : ท่าหิน สวี ชุมพร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 2,000,000
ขนาด : 2-2-85.80
ที่ตั้ง : นาโพธิ์ สวี ชุมพร


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,250,000
ขนาด : 1-0-7
ที่ตั้ง : นาสัก สวี ชุมพร


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,700,000
ขนาด : 0-1-103
ที่ตั้ง : นาโพธิ์ สวี ชุมพร


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 2,700,000
ขนาด : 0-0-100
ที่ตั้ง : สวี สวี ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,000,000
ขนาด : 0-1-71.00
ที่ตั้ง : ท่าหิน สวี ชุมพร


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : 3,100,000
ขนาด : 3-0-79.4
ที่ตั้ง : นาโพธิ์ สวี ชุมพรอำเภอในจังหวัดชุมพร


ตำบลในอำเภอสวี

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนอง บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร