ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในจังหวัดชุมพร

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดชุมพร

ค้นพบ 4 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,132,000
ขนาด : 0-3-36 ไร่
ที่ตั้ง : หาดพันไกร เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


ประเภท : อาคารที่พักอาศัย
ราคา : 18,035,000
ขนาด : 3-2-82 ไร่
ที่ตั้ง : หาดทรายรี เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,332,000
ขนาด : 1-1-10 ไร่
ที่ตั้ง : ทุ่งคา เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


ประเภท : บ้านพักตากอากาศ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-70 ไร่
ที่ตั้ง : ปากตะโก ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรอำเภอในจังหวัดชุมพร

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงศรีอยุธยา บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดชุมพร เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดชุมพร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดชุมพร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดชุมพร