ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดชุมพร

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดชุมพร

ค้นพบ 32 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,997,000
ขนาด : 3-0-55.00
ที่ตั้ง : ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,850,000
ขนาด : 1-0-0.00
ที่ตั้ง : บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,800,000
ขนาด : 0-0-50.00
ที่ตั้ง : ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 42,000,000
ขนาด : 8-1-1.00
ที่ตั้ง : ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,800,000
ขนาด : 0-0-22.00
ที่ตั้ง : ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 7,392,000
ขนาด : 6-0-64.00
ที่ตั้ง : ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร


ประเภท : โกดัง
ราคา : 38,000,000
ขนาด : 7-2-93.90
ที่ตั้ง : ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 5,000,000
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : บางสน ปะทิว ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,450,000
ขนาด : 0-0-37.60
ที่ตั้ง : ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,000,000
ขนาด : 0-1-71.00
ที่ตั้ง : ท่าหิน สวี ชุมพร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 20,000,000
ขนาด : 7-2-91.00
ที่ตั้ง : วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 10,000,000
ขนาด : 0-1-24.00
ที่ตั้ง : ขันเงิน หลังสวน ชุมพร


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 2,000,000
ขนาด : 2-2-85.80
ที่ตั้ง : นาโพธิ์ สวี ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 20,000,000
ขนาด : 0-3-73.80
ที่ตั้ง : นาขา หลังสวน ชุมพร


ประเภท : ปั๊มน้ำมัน
ราคา : 70,000,000
ขนาด : 5-3-99.90
ที่ตั้ง : ละแม ละแม ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,000,000
ขนาด : 1-1-80.00
ที่ตั้ง : ท่าหิน สวี ชุมพร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 4,900,000
ขนาด : 0-0-52.00
ที่ตั้ง : บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 2,000,000
ขนาด : 0-0-17.00
ที่ตั้ง : ขันเงิน หลังสวน ชุมพร


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : 12,797,000
ขนาด : 6-1-14.00
ที่ตั้ง : นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 10,255,000
ขนาด : 0-3-5.00
ที่ตั้ง : ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพรอำเภอในจังหวัดชุมพร

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดชุมพร เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดชุมพร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดชุมพร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดชุมพร