ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดชุมพร

งดแสดงราคา
ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดชุมพร

ค้นพบ 50 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,790,000
ขนาด : 63 ตร.ว.
ที่ตั้ง : สะพลี ปะทิว ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,000,000
ขนาด : 82 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 850,000
ขนาด : 21 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,100,000
ขนาด : 20.5 ตร.ว.
ที่ตั้ง : วังตะกอ หลังสวน ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,500,000
ขนาด : 54 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,800,000
ขนาด : 44 ตร.ว.
ที่ตั้ง : สลุย ท่าแซะ ชุมพร


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : 4,400,000
ขนาด : 20.3 ตร.ว.
ที่ตั้ง : นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 5,000,000
ขนาด : 90 ตร.ว.
ที่ตั้ง : นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 1,625,000
ขนาด : 32 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 875,000
ขนาด : 16 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,775,000
ขนาด : 51.6 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ละแม ละแม ชุมพร


ประเภท : บ้านแฝด
ราคา : 1,305,000
ขนาด : 45 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 900,000
ขนาด : 16 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 3,000,000
ขนาด : 219 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,625,000
ขนาด : 132.3 ตร.ว.
ที่ตั้ง : วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,450,000
ขนาด : 62 ตร.ว.
ที่ตั้ง : วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 2,360,000
ขนาด : 67.3 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,400,000
ขนาด : 62 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : 835,000
ขนาด : 24 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 625,000
ขนาด : 24 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพรอำเภอในจังหวัดชุมพร

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดชุมพร เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดชุมพร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดชุมพร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดชุมพร